I-RB som investor

I-RB er en mulig investor for din virksomhed. Hensigten er at foretage investeringer i lovende projekter til innovative og dygtige selskaber/personer, som har en god forretningsmodel, men mangler de nødvendige rammer for at starte selv eller komme videre i processen. Det kan være ledelsesmæssige ressourcer, finansiering eller begge dele.

Mindstekrav for I-RB som investor

  • en forretningsplan/businessplan som skønnes holdbar og lønsom
  • gode kontrakter på plads
  • I-RB vil ikke være hovedaktionær
  • du skal selv drive virksomheden, mens I-RB vil være rådgivende indenfor økonomistyring baseret på valide tal og erfaringer
  • der laves en klokkeklar struktur på bestyrelsesorden, direktionsinstruks etc.
  • I-RB vil ikke være ejer til evig tid. Derfor vil der være en aftale om, at du kan tilbagekøbe en eventuel andel
  • du skal være villig til at satse alt og være klar over at starte eller få en virksomhed videre kræver noget ekstra
  • I-RB kan komme med en kombination af ansvarlige lån eller kontant indskud. Betingelserne er en individuel forhandling målt på ROI og risikoprofil
  • økonomistyringen af din virksomhed skal være via I-RB til aftalt pris og eventuelt udarbejdelse af bogholderi. Vi vil være on top på cash-flow.

I-RB ønsker ikke at drive din virksomhed, men hjælpe til gensidig win/win situation med individuelle løsninger.

uforpligtende-snak