Priser 

Der aftales en fast pris baseret på skønnet tidsforbrug for følgende pakker.

 BOGHOLDERI  RAPPORTERING  TOTAL
Bogholderi, råbalancer, moms mv.

 

I-RB udvikler en rapportering som laves månedlig, udsendes samt gennemgås.

 

Bogholderi, rapportering og løbende rådgivning.
 OPSTART    HANDLINGSPLAN
 VIRKSOMHEDSANALYSE
Hjælp til opstilling af forretningsplan samt alt praktisk vedr. finansieringsoplæg mv.

 

I-RB udarbejder analyse af situation – vej ud – actions.

 

En total analyse af forretningen primært baseret på styringsværktøjer.

uforpligtende-snak