Vælg en side

En aktiv investor med kapital og kompetence

I-RB er et investeringsselskab med fokus på virksomheder i drift, som mangler kapital eller kompetence til at videreudvikle virksomheden.

Et eksempel er Hjem-Is koncernen, som I-RB majoritetsejede, da man overtog fra Nestlé koncernen og efter nogle års strategisk udvikling og en fokuseret turn-around proces solgte til koncernen bag Mejerigården/Premier Is.

I-RB er ligeledes medejer af bagerivirksomheden Casero, tracking virksomheden TrippleTrack, sportsbeklædningsvirksomheden Sport & Promotion (del af Sportigan kæden), gaveartikel-selskabet Base Retail og senest er Sydglas Danmark kommet til. De er specialister i autoruder

Vores investeringsprofil

I-RB indtræder primært i virksomheder som majoritetsaktionær.

Virksomheden er typisk i drift og har et umiddelbart identificerbart udviklings- eller rationaliseringspotentiale. Sammen med gamle og eventuelt andre nye ejere udarbejder I-RB en konkret handlingsplan, som den udpegede ledelse eksekverer efter med enten direkte eller indirekte involvering fra håndplukkede personer i I-RB.

En indirekte rolle kan eksempelvis være som arbejdende bestyrelsesmedlem eller at I-RB kan bidrage med tjenesteydelser indenfor ledelse, administration og bogholderi.

Kriseramte virksomheder

Vi har god erfaring med involvering i kriseramte virksomheder. Vi arbejder tillidsfuldt med ejere og deres bankforbindelser eller andre interessenter.

Vi kan tilføre erfaring, overblik og om nødvendigt også relevant kapital i en vanskelig situation.

I-RB investerer i virksomheder med perspektiv og bistår virksomheder i vanskelige situationer

Ejerkredsen bag I-RB

I-RB er ligeligt ejet af duoen Frank Waller og Erik Thaysen. Begge er erfarne erhvervsfolk med forskellig kompetencebaggrund.

Frank Waller

Strategisk tænkende talmand

Han har en fortid som koncernchef i Hjem-Is og var forud for det bl.a. ledende medarbejder i Dangaard Telecom (chefcontroller), for datterselskabet Teleservice (CEO), Lego (chefcontroller) og ETU Forsikring (CEO).

Kontakt
+45 4042 9945
fw@i-rb.dk

Erik Thaysen

Specialist i indkøb, drift og processer

Han er tidligere indkøbsdirektør i Dangaard Telecom og i Fleggaard-koncernen. Erik har i I-RB regi senest været ansvarlig for datterselskabet TrippleTrack og nu den seneste akkvisition Sydglas Danmark.

Kontakt
+45 2191 3000
et@i-rb.dk

Nuværende I-RB Virksomheder

-

– Sydglas Danmark
– Base Retail
– TrippleTrack
– Sport&Promotion
– Casero

I-RB tager afsæt i

sunde værdier, godt købmandskab,

et solidt kapitalgrundlag og en bred erhvervserfaring,

der giver virksomheder stor værdi!

Referencer

Vi har arbejdet sammen med I-RB i flere sammenhænge og har fået et godt resultat med overholdte aftaler hver gang.
Det er vi meget veltilpasse med.

Lars Frank Jensen

Bankdirektør, Kreditbanken

Som rekonstruktør solgte jeg en igangværende virksomhed til I-RB.

I-RB agerede hurtigt og meget professionelt.

Der var meget korte beslutningsprocesser og I-RB havde en løsningsorienteret tilgang til at komme i mål med en for begge parter acceptabel aftale.

I en nødlidende virksomhed er der mange interessenter og I-RB viste forståelse for vort behov for at imødekomme disse interesser bedst muligt.

Samtidig blev processen gennemført, så driften i den nødlidende virksomhed blev forstyrret mindst muligt – og virksomheden kører succesrigt videre efter I-RB’s indtræden.

Jan Bruun Jørgensen

Advokat, Kolding

Sammen med I-RB grundlagde jeg Sport&Promotion som et anderledes tilbud til sportsforeningerne i specielt det sydlige Jylland.
Efter en periode havde vi forskellige tanker om strategien for og driften af selskabet, hvorefter vi i fordragelighed enedes om at I-RB overtog mine ejerandele for at drive tingene helt efter deres forestilling.
Fredeligt og redeligt – og vi arbejder stadig sammen om andre projekter og opgaver i dag.
Det taler for godt partnerskab, også når man ikke er helt enige om bestemte ting.

Michael Møller

Tidligere medejer, Sport&Promotion

Udvalgte Cases

Hjem-Is

I-RB indtrådte som medejer i selskabet Viking Is, der var en udbryder af brancheprimus, Hjem-Is. I-RB sikrer kapitalstrukturerne og en systematisk vækstplan i Viking Is.
Efter en periode med hård konkurrence i det danske marked, tilbydes udfordreren Viking Is at overtage den stærkt underskudsgivende mastodont Hjem-Is, som har en kombineret franchise og depotstruktur.

Viking Is nedlægges, alt drives fremdeles under Hjem-is brandet. I den forbindelse bliver I-RB hovedaktionær.

Et underskud på EBITDA niveau på 45 mio. kroner i de sidste 3 år under Nestle ejerskab vendes på 3 år til et overskud på 30 mio. kroner, dvs. en forbedring på 75 mio. kroner. Hjem-Is er profitabelt alle år under I-RB ejerskabet.

En integreret del af strategien er investering i optimering af distributionsnettet og det generelle omkostningsniveau, forlængelse af sæsonen, introduktion af nye produkter på isbilerne og øget nethandel for at nævne nogle strategi-komponenter, der gjorde forskellen fra den tidligere drift.

Selskabet sælges til isproducenten Premier Is/Mejerigården, der ejes af et Food Union konglomerat.

TrippleTrack

Virksomheden var en yderst nødlidende virksomhed indenfor GPS-tracking.

Ejerkredsen var fragmenteret og havde betydelige finansielle udfordringer.
I-RB udarbejdede en handlingsplan sammen med TrippleTracks pengeinstitut og kautionist, overtog majoritetsejerskabet og igangsatte eksekvering af en bæredygtig plan.

Planen er konsekvent overholdt. Banken har fået de aftalte afdrag betalt punktligt hver gang siden.

TrippleTrack har i dag en stigende portefølje år for år og positive EBITDA resultater.

I-RB

Kontakt os

I-RB
VAT-no.: DK33775334

Bjerggade 2
DK-6200 Aabenraa

Mail:
mail@i-rb.dk